Bez kategorii

Czym jest faktura uproszczona?

Konieczność uszczelnienia systemu podatkowego VAT w Polsce spowodowała, że w roku ubiegłym zostały wprowadzone pewne zmiany, które z jednej strony miały wesprzeć kontrolę skarbową, ale z drugiej miały być udogodnieniem dla przedsiębiorców. Jednym z takich rozwiązań jest faktura uproszczona.

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona jest dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji i uprawniającym do odliczenia podatku VAT, ale tym różni się od faktury standardowej, że może zawierać mniej danych przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków: jeśli kwota nie przekracza 450 zł i faktura zawiera dane, które pozwalają określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku.

Przy spełnieniu tych dwóch założeń przedsiębiorca może wystawiać tzw. faktury uproszczone, które są zdecydowanie mniej szczegółowe, a ich wygenerowanie zajmuje zdecydowanie mniej czasu.

Jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?

Faktura uproszczona musi zawierać kluczowe elementy, które będą podstawą do odliczenia podatku VAT i będą precyzyjnym potwierdzeniem transakcji. Nie ma konieczności umieszczać na fakturze imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz jego adresu, miary i ilości dostarczonego asortymentu lub wykonanej usługi, ceny jednostkowej towaru lub usługi netto czy wartości dostarczonych produktów lub usług netto.

Brak konieczności umieszczania powyższych danych na fakturze uproszczonej to oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, którzy do tej pory musieli precyzyjnie wykazywać wszystkie elementy nawet przy bardzo małych transakcjach, co skutkowało tym, że więcej czasu poświęcali na uzupełnianie dokumentacji niż na samą sprzedaż towarów czy usług.

Ograniczenia w wystawianiu faktur uproszczonych

Niestety nie do każdego rodzaju sprzedaży jest możliwość wystawienia faktury uproszczonej. Zgodnie z przepisami finansowymi faktury uproszczone nie mogą być wystawiane, jeśli sprzedaż ma charakter wysyłkowy z terytorium i na terytorium kraju, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług oraz w tych formach transakcji, w których na fakturze nie jest podawany NIP kupującego.

Ograniczenia te dotyczą więc przede wszystkim sprzedaży internetowej, która w ostatnim czasie bardzo prężnie się rozwija i dynamicznie zwiększa swój udział w rynku.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

MBO – sposób na wzmocnienie lojalności

Dzisiaj przedsiębiorcy zarządzając firmą muszą borykać się z wieloma dość specyficznymi problemami. Jednym z nich jest brak lojalności pracowników. Najczęściej bowiem ich główną motywacją są zarobki, zaś jeśli uznają je…
View Post