Świadczenie pomocy prawnej

Adwokaci katowice świadczą pomoc prawną na rzecz swoich klientów z różnych dziedzin prawa i w różnym zakresie.

Świadczenie pomocy prawnej – na czym polega?

Świadczenie pomocy prawnej może mieć różnoraki charakter. W szczególności świadczenie pomocy prawnej polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz opracowywaniu projektów aktów prawnych. Czyli innymi słowy opowiadasz adwokatowi o swojej sytuacji, a on wskazuje Ci jak prawnie możesz rozwiązać swój problem. Porada może mieć charakter ustny lub być sporządzona na piśmie.

Ponadto adwokat może reprezentować Cię przed sądami oraz organami. Może występować w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy. Adwokaci Katowice zajmują się prowadzeniem spraw z różnych dziedzin prawa (cywilnych, karnych, skarbowych, rodzinnych, prawa pracy).

Rozmowa z klientem

Rozpoczęcie współpracy z adwokatami katowice zawsze poprzedzone jest rozmową z klientem. Jest to kluczowy moment, podczas którego adwokat dowiaduje się z jakim problemem przychodzi do niego klient, jakie ma oczekiwania, ocenia szanse na ich zrealizowanie.

Następnie wspólnie z klientem omawia możliwe rozwiązania prawne danego problemu. Czyni to w zrozumiałym dla klienta języku, bez nadmiernego stosowania skomplikowanego języka prawniczego. W przypadku trudnych do zrozumienia sytuacji, przepisy prawne obrazuje stosownymi przykładami z życia wziętymi. Kiedy zostanie już ustalony dalszy tok działania adwokaci katowice przystępują do sporządzenia odpowiednich pism procesowych.

Sporządzanie pism procesowych

Pisma procesowe to różne dokumenty, które sporządza adwokat. Mogą one służyć do wszczęcia postępowania, jak na przykład pozew, apelacja lub też do przedstawienia swojego stanowiska w odpowiedzi na stanowisko drugiej strony uczestniczącej w procesie jak na przykład odpowiedź na pozew, czy apelacja. Występują też innego rodzaju pisma, które sporządza się w zależności od potrzeb konkretnej sprawy, jak na przykład: wniosek o zabezpieczenie dowodu, wniosek o rozszerzenie powództwa.

Składając pisma procesowe trzeba też pamiętać, aby je skierować do odpowiedniego sądu i uiścić od nich w prawidłowej wysokości opłatę. Niewłaściwe dokonanie tych czynności może skutkować, że sąd odrzuci kierowane do niego pismo, a więc w konsekwencji nasza sprawa nie zostanie rozpatrzona. Powyższe pokazuje, że oczywiście możemy prowadzić swoją sprawę samodzielnie, ale jest to niesłychanie trudne. Jest wiele rzeczy i elementów na które należy zwrócić uwagę. Dlatego wydaje się że pomoc adwokatów katowice w prowadzeniu spraw na etapie przedsądowym i sądowym jest jak najbardziej wskazana.