Bez kategorii

Szkolenie BHP on-line

Kto tylko mógł, podczas pandemii przenosił działalność do sieci. Powód bywał w zasadzie jeden – możliwość ciągłego świadczenia usług oraz zachowanie płynności finansowej. Czy np. szkolenie BHP przez internet może się udać? Czy będzie równie skuteczne, interesujące?

BHP kurs

Organizacja i zapewnienie szkolenia z obowiązujących zasad przestrzegania bezpieczeństwa spoczywa na pracodawcy. Musi on zadbać o to, by jego pracownicy zostali przeszkoleni przed dopuszczeniem do stanowiska pracy (szkolenie wstępne), a następnie o to, by wiedza na temat przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy była utrwalana, odświeżana (szkolenie okresowe).

Kurs BHP online

Szkolenie bhp przez internet było dostępne jeszcze przed zamrożeniem gospodarki. Opcję tę zaproponowały niektóre firmy specjalizujące się w szkoleniach stacjonarnych, jako opcja dla tych, którzy na takie szkolenie musieliby dojechać. Kurs BHP online ma kilka innych zalet, dla których warto rozważyć tę formę szkolenia. Po pierwsze można poświęcić na nie dowolną ilość czasu (jednemu szkolącemu się BHP kurs zajmie jeden dzień, drugi będzie potrzebował nieco więcej czasu). Po drugie szkolenie można odbyć w dowolnym miejscu i czasie. Po trzecie szkolenia są zróżnicowane zarówno tematycznie (higiena i bezpieczeństwo pracy, przepisy przeciwpożarowe), jak i ze względu na wykonywany zawód czy zajmowane stanowisko. Ze względu na rosnącą konkurencję, szkolenia BHP przez internet wzbogacane są o ciekawe formy przekazywania wiedzy.

Czy kurs BHP online jest zgodny z prawem, a certyfikat jego ukończenia jest ważny?

Przepisy dopuszczają prowadzenie takich kursów w sieci pod pewnymi warunkami. Z takiej formy szkoleń mogą korzystać pracownicy odbywający szkolenie okresowe i nie zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Certyfikat będący świadectwem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest ważny.

Pracownicy z reguły nie przykładają większej wagi do tego typu szkoleń, często uważając je za stratę czasu. To błąd – wiedza o czynnikach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia, o właściwym postępowaniu w sytuacjach awaryjnych oraz o tym, jak udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi jest kluczowa, nawet jeśli nigdy nie będzie musiała być zastosowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Cyna – skup odpadów

Zazwyczaj traktujemy złomowiska dość stereotypowo. W myślach od razu pojawia się obraz strasznego miejsca, w którym oddać można zużyte odpady i najlepiej, jak najszybciej uciekać. Nic bardziej mylnego! Nowoczesne firmy,…
View Post