Bez kategorii

SEP – co warto wiedzieć

SEP to organizacja pozarządowa zrzeszająca inżynierów, technologów oraz adeptów szkół związanych z szeroko pojętą elektryką. SEP zajmuje się propagowaniem oraz edukacją na temat kwestii związanych z dziedziną elektryki.

Uprawnienia sep Gdańsk

Uprawnienia eksploatacyjne SEP dzielimy na:
*E1, czyli eksploatacja urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, elektrycznej sieci trakcyjnej, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
*E2, czyli eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW, sprężarek o mocy powyżej 20 kW, pieców przemysłowych, aparatury kontrolno – pomiarowej.
*E3, czyli eksploatacji urządzeń do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowych rozdzielczych i przemysłowych, urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do i powyżej 5kPa, przemysłowych odbiorników paliw gazowych, aparatury kontrolno – przemysłowych.
Uprawnienia dozorowe dzielimy na:
*D1, czyli dozór urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, elektrycznej sieci trakcyjnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
*D2, czyli dozór kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, pomp, ssaw, wentylatorów i dmucha o mocy powyżej 50 kW
*D3, czyli dozór urządzeń do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa

Kurs SEP Gdańsk

Osobą pragnącą przejść kurs na uprawnia SEP może być każda chętna osoba wykonująca zadania związane z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną.
Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe.

You May Also Like

Strona WWW – niezbędny audyt?

Pomimo tego, że przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z istnienia Internetu i możliwości, które ze sobą niesie posiadanie dobrej strony internetowej, to wciąż w wielu aspektach popełniają podstawowe błędy.…
View Post