Bez kategorii

SEP – co warto wiedzieć

SEP to organizacja pozarządowa zrzeszająca inżynierów, technologów oraz adeptów szkół związanych z szeroko pojętą elektryką. SEP zajmuje się propagowaniem oraz edukacją na temat kwestii związanych z dziedziną elektryki.

Uprawnienia sep Gdańsk

Uprawnienia eksploatacyjne SEP dzielimy na:
*E1, czyli eksploatacja urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, elektrycznej sieci trakcyjnej, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
*E2, czyli eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW, sprężarek o mocy powyżej 20 kW, pieców przemysłowych, aparatury kontrolno – pomiarowej.
*E3, czyli eksploatacji urządzeń do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowych rozdzielczych i przemysłowych, urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do i powyżej 5kPa, przemysłowych odbiorników paliw gazowych, aparatury kontrolno – przemysłowych.
Uprawnienia dozorowe dzielimy na:
*D1, czyli dozór urządzeń i zespołów prądotwórczych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, elektrycznej sieci trakcyjnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
*D2, czyli dozór kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, pomp, ssaw, wentylatorów i dmucha o mocy powyżej 50 kW
*D3, czyli dozór urządzeń do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa

Kurs SEP Gdańsk

Osobą pragnącą przejść kurs na uprawnia SEP może być każda chętna osoba wykonująca zadania związane z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną.
Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe.

You May Also Like

Czy dzwonek do drzwi jest ważny?

W ostatnim czasie coraz więcej osób bardzo dużą uwagę zwraca na wygląd swojego domu. Nic w tym dziwnego, ponieważ każdy z nas pragnie mieszkać w miejscu, które jest atrakcyjne. Jednak…
View Post

Jak wybrać opakowania plastikowe?

Opakowania plastikowe producent mają zdecydowanie większą liczbę korzyści niż mogłoby się wydawać. Wybór wspomnianych produktów nie jest jednak łatwy. Na rynku funkcjonuje bardzo duża liczba firm, które mają w swoich…
View Post