Bez kategorii

Przepływ pracy i zarządzanie projektami w systemie Enova365

Przepływ pracy w systemie Enova polega na definiowaniu oraz porządkowaniu przebiegu wszystkich procesów w firmie, a także zarządzeniu obiegiem dokumentów. Prace organizowane są według odpowiednich procedur zarządczych, dzięki czemu kontrolowane jest również kierowanie przepływem informacji między pracownikami. Pozwala to na uzyskanie stałego nadzoru nad poszczególnymi działami oraz ułatwia stworzenie wizualizacji przebiegu procesów, np. w postaci formularzy elektronicznych, przedstawiających zapis oraz kontrolę danych. Oprogramowanie Enova pozwala również na budowanie oraz nadawanie obiegu formularzom elektronicznym, a także nadzorowanie i projektowanie ścieżki zadań. Funkcją systemu Enova365 jest również kontrola nad poszczególnymi etapami realizacji tych działań.

Zarządzanie projektami z systemem Enova

Odpowiednie moduły oprogramowania Enova odpowiedzialne są również za zarządzanie projektami. Tworzone są dla nich budżety, dzięki którym zaplanować można kwoty kosztów i przychodów w ujęciu wartościowym, ilościowo wartościowym lub modelu mieszanym. W każdej z tych opcji uzyskać można planowanie kwoty kosztów i przychodów, zapotrzebowania na materiały lub poszczególnych wartości ich ilości i wartości. System Enova365 http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/ służy również do kwalifikowanie kosztów, dzięki czemu pozwala na opisywanie dokumentów przy pomocy opisu kontrolingowego. Wprowadzane mogą być również korekty i kontrole kwot zrealizowanych, a także kopie dokumentów do projektów, co pozytywnie wpływa na budżet ich realizacji.

Obsługa dokumentów i projektów

Dla dokumentów tworzone mogą być również schematy podziałowe. Pozwalają one na automatyzację procesu przypisywania poszczególnych dokumentów dla projektów. Oprogramowanie Enova pozwala również na podzielenie naliczonych wynagrodzeń według wprowadzonego czasu oraz poszczególnych, realizowanych przez firmę dokumentów. W ten sposób uzyskiwana jest także informacja analityczna, opisująca rzeczywiste koszty wynagrodzeń. Opis ten tworzony jest z podziałem na narzuty oraz wynagrodzenia przypadające za konkretne projekty. W systemie Enova365 tworzone są również dekrety informacyjne, dotyczące kosztów poszczególnych projektów, a także sposobów ich księgowania. Pełna funkcjonalność oprogramowania Enova umożliwia zarządzanie relacjami z kontrahentami. Dotyczy to m.in. ewidencji oraz zdarzeń dotyczących określonego kontrahenta, podejmowanych celem realizacji danego projektu. Wszystkie projekty mogą zostać powiązane w kampanie, ponieważ posiadają te same cele.

You May Also Like

Konfekcja produktów

Handel przez internet staje się dość popularną usługą, która wymaga konfekcjonowanie towarów. Konfekcja towarów pozwala sprzedawcom na zaoszczędzenie czasu oraz sił, ponieważ prace te przeważnie zlecane są firmie zewnętrznej.
View Post

Kreatorzy Kariery

Szukasz zadowalającej pracy lub pragniesz podnieść swoje kwalifikacje i zmienić miejsce zatrudnienia? Nie wiesz, od czego zacząć i na czym się skupić? Skorzystaj z usług firmy, którą znajdziesz na stronie…
View Post