Bez kategorii

Przepływ pracy i zarządzanie projektami w systemie Enova365

Przepływ pracy w systemie Enova polega na definiowaniu oraz porządkowaniu przebiegu wszystkich procesów w firmie, a także zarządzeniu obiegiem dokumentów. Prace organizowane są według odpowiednich procedur zarządczych, dzięki czemu kontrolowane jest również kierowanie przepływem informacji między pracownikami. Pozwala to na uzyskanie stałego nadzoru nad poszczególnymi działami oraz ułatwia stworzenie wizualizacji przebiegu procesów, np. w postaci formularzy elektronicznych, przedstawiających zapis oraz kontrolę danych. Oprogramowanie Enova pozwala również na budowanie oraz nadawanie obiegu formularzom elektronicznym, a także nadzorowanie i projektowanie ścieżki zadań. Funkcją systemu Enova365 jest również kontrola nad poszczególnymi etapami realizacji tych działań.

Zarządzanie projektami z systemem Enova

Odpowiednie moduły oprogramowania Enova odpowiedzialne są również za zarządzanie projektami. Tworzone są dla nich budżety, dzięki którym zaplanować można kwoty kosztów i przychodów w ujęciu wartościowym, ilościowo wartościowym lub modelu mieszanym. W każdej z tych opcji uzyskać można planowanie kwoty kosztów i przychodów, zapotrzebowania na materiały lub poszczególnych wartości ich ilości i wartości. System Enova365 http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/ służy również do kwalifikowanie kosztów, dzięki czemu pozwala na opisywanie dokumentów przy pomocy opisu kontrolingowego. Wprowadzane mogą być również korekty i kontrole kwot zrealizowanych, a także kopie dokumentów do projektów, co pozytywnie wpływa na budżet ich realizacji.

Obsługa dokumentów i projektów

Dla dokumentów tworzone mogą być również schematy podziałowe. Pozwalają one na automatyzację procesu przypisywania poszczególnych dokumentów dla projektów. Oprogramowanie Enova pozwala również na podzielenie naliczonych wynagrodzeń według wprowadzonego czasu oraz poszczególnych, realizowanych przez firmę dokumentów. W ten sposób uzyskiwana jest także informacja analityczna, opisująca rzeczywiste koszty wynagrodzeń. Opis ten tworzony jest z podziałem na narzuty oraz wynagrodzenia przypadające za konkretne projekty. W systemie Enova365 tworzone są również dekrety informacyjne, dotyczące kosztów poszczególnych projektów, a także sposobów ich księgowania. Pełna funkcjonalność oprogramowania Enova umożliwia zarządzanie relacjami z kontrahentami. Dotyczy to m.in. ewidencji oraz zdarzeń dotyczących określonego kontrahenta, podejmowanych celem realizacji danego projektu. Wszystkie projekty mogą zostać powiązane w kampanie, ponieważ posiadają te same cele.

You May Also Like

Czy warto kupować używane autobusy?

Pomimo stale rosnącej liczny samochodów na miejskich drogach, w dalszym ciągu ogromną popularnością cieszą się miejskie autobusy. Nic więc dziwnego, że wiele miast, również tych mniejszych inwestuje w tabor takich…
View Post

Certyfikowanie szkolenie ITIL dla informatyków

Zarządzanie działem IT wiąże się z koniecznością posiadania wszechstronnej wiedzy zarówno z zakresu zarządzania projektami, jak i z koniecznością optymalizacji dostarczanych przez informatyków usług. Z tego powodu szkolenie z zarządzania…
View Post

Skrzynka plastikowa z pokrywą

Bezpieczny transport wszelakich produktów jest kwestią priorytetową. Dlatego w wielu branżach stosowane są pojemniki plastikowe zamykane. Powinny być one najlepszej jakości. Dzięki temu towar transportowany nie powinien być narażony na…
View Post