Bez kategorii

Nota korygująca

Firma świadcząca usługi po wykonanym zadaniu jest zobowiązana do wystawienia faktury, która będzie dokumentować wykonanie zadania. Tak samo dzieje się w przypadku sprzedaży towaru przez dane przedsiębiorstwo. Jest to bardzo prosty schemat wykonywany każdego dnia w wielu firmach, natomiast problem pojawia się, gdy w fakturze pojawi się jakiekolwiek błędy. Co w takim przypadku należy zrobić?

Błąd w fakturze

Błąd w fakturze może dotyczyć ceny towaru lub usługi, rabatu. Niejednokrotnie towar wraca do przedsiębiorcy z powodu reklamacji, w takiej sytuacji również faktura staje się nieaktualna. Na szczęście wszystkie niepoprawne informacje można szybko skorygować za pomocą noty korygującej lub faktury korygującej.

Wyróżnia się te dwa dokumenty, ponieważ każdy z nich może korygować inne informacje.

Nota korygująca – co to?

Jest to jedyna poprawna forma dokumentu, którą wystawia się w przypadku błędów pojawiających się na fakturze. Wystawiana jest przez podmiot, który otrzymał pierwotny dokument lub przez firmę sporządzającą błędną fakturę. Ważną informacją w przypadku tego dokumentu jest fakt, że noty korygującej się nie księguje.

Błędy, które można korygować to:

* data wystawienia faktury
* data sprzedaży
* data płatności
* numer faktury
* nazwa usługi lub sprzedawanego towaru
* dane obu stron transakcji
* dodatkowe zwroty na fakturze takie jak „mechanizm podzielnej płatności”, „odwrotne obciążenie.Aby taka nota była formalnie ważna musi zostać zaakceptowana przez sprzedawcę, a więc podmiot, który wystawił fakturę. Żadna ustawa nie precyzuje dokładnie, w jaki sposób można potwierdzić akceptację, dlatego przyjmuje się, że można to zrobić mailowo lub podpisać dokument i odesłać go pocztą.

Informacje zawarte w nocie

Wszystkie informacje, które powinny znajdować się w powyższym dokumencie wymienione są w Ustawie o podatku od towarów i usług. Wyróżnia się wśród nich:
* tytuł – „Nota Korygująca”
* numer dokumentu oraz datę jego wystawienia
* nazwę przedsiębiorstwa, które popełniło błąd lub imię i nazwisko wystawcy faktury, adres oraz NIP
* wszystkie informacje zawarte w poprawnej fakturze, a więc numer faktury, datę jej wystawienia, wszystkie strony transakcji oraz nazwę towaru, którego dotyczy błędny dokument oraz jego ilość
* błędną treść oraz nowe, poprawne informacje.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Odbiór odpadów innych niż komunalne

Lipiec 2013 roku oznaczał koniec pewnej epoki. Od początku tego miesiąca właściciele nieruchomości zamieszkałych zostali zwolnienie z obowiązku podpisywania umów na wywóz odpadów ze swoich posesji. W zamian za to…
View Post

Co to jest upadłość i jak to działa?

Upadłość to postępowanie sądowe, w którym sędzia i syndyk sądowy badają aktywa i pasywa osób fizycznych, spółek osobowych i firm, których długi stały się tak przytłaczające, że nie wierzą, że…
View Post