Bez kategorii

Kompleksowa pomoc w sprawach upadłości. Jakie usługi świadczą kancelarie upadłościowe?

Do upadłości dochodzi, gdy firma jest w tak złej sytuacji finansowej, że podjęcie restrukturyzacji i postępowań naprawczych nie jest już możliwe. Kompleksową pomoc w sprawach upadłości oferują kancelarie upadłościowe.

Upadłość – bankructwo firmy

Ze względu na zawirowania rynkowe, lecz również wewnętrzne problemy nawet dobrze funkcjonująca firma może z czasem stać się niewypłacalna. Ostatecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Na gruncie prawa polskiego funkcjonuje prawo upadłościowe, które reguluje sprawy upadłości. Postępowanie upadłościowe może być rozpoczęte po złożeniu wniosku w wyznaczonym terminie. Wówczas całość zarządu nad majątkiem firmy przejmuje syndyk, a dotychczasowe aktywy zamieniane są na pieniądze umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzycieli.

Kancelarie specjalizujące się w prawie upadłościowym

W sprawach regulowanych przez prawo upadłościowe kancelaria prawna określana jako upadłościowa to najlepsze wsparcie. Obecnie w Polsce działa wielu prawników oferujących profesjonalną pomoc dla zadłużonych firm decydujących się na upadłość, ale również kierują one swoje usługi do wierzycieli.

W swojej ofercie kancelaria upadłościowa posiada szeroką gamę usług, do których zaliczają się między innymi: doradztwo prawne, badanie kondycji firmy, opracowanie planu upadłości, kompletacja dokumentów, składanie wniosków o upadłość, współpraca z syndykami, nadzorcami i zarządcami, oddłużanie firm, reprezentacja wierzycieli.

Dzięki tak szerokiej gamie usług kancelarie upadłościowe mogą kompleksowo zająć się wszystkimi sprawami związanymi z upadłością przedsiębiorstwa, aby proces ten odbył się szybko, sprawnie i przy tym uwzględniał wymagania każdej strony – wierzycieli i dłużnika.

Kompleksowa obsługa spraw upadłościowych

Doświadczona w obszarze prawo upadłościowe kancelaria zapewnia swoim klientom przekrojową pomoc, która obejmuje wszelkie rodzaje postępowań upadłościowych – z likwidacją majątku upadłej firmy, a także z możliwością zawarcia z nią układu.

Dzięki szerokiej wiedzy i praktyce kancelaria upadłościowa może wówczas zasugerować optymalne rozwiązania, które będą odpowiadały wymogom prawa. Prawnicy są gotowi do pomocy jeszcze przed wszczęciem postępowania upadłościowego – przy ocenie podstaw do ogłoszenia upadłości, a następnie towarzyszą klientowi przez cały proces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Lekka jak piórko

Europalety plastikowe mają być lekkie jak piórko. Optymalnie można je załadować ale ich waga ma być znikoma a udźwig, przy tym, bardzo duży.
View Post

Dokumenty aplikacyjne

Każdy człowiek, który stara się o pracę, musi przygotować dokumenty aplikacyjne. Tak jest od bardzo dawna i zdecydowana większość ludzi doskonale wie, że tymi dokumentami jest tak zwane CV czyli…
View Post