Bez kategorii

Co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wielu Polaków boryka się z zadłużeniem. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek taki złożyć może każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w celu oddłużenia się.

Upadłość konsumencka – jak wyjść z długów?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć sam dłużnik lub jeden z jego wierzycieli. Ogłoszenie upadłości oznacza dla konsumenta zajęcie jego majątku przez syndyka. Cały majątek podlega licytacji w celu pokrycia części lub całości zadłużenia.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką najszybciej można pobrać z Internetu. Można go wypełnić komputerowo lub odręcznie. Jeśli któraś z rubryk nie dotyczy wnioskodawcy, to należy ją przekreślić. Do wniosku dołącza się opłatę w wysokości 30 zł.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim najpierw należy uzupełnić dane sądu, do którego wniosek jest składany. Jest to sąd właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika. Oczywiście należy podać dane osobowe oraz określić czy osoba działa samodzielnie czy z przedstawicielem.

Istotne jest określenie całego majątku, wszystkich nieruchomości, ruchomości i środków finansowych. Należy również określić wysokość zadłużenia i uzasadnić złożenie wniosku.

Co dołącza się do wniosku?

Do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty 30 złotych za złożenie wniosku oraz dodatkowy egzemplarz wniosku będący odpisem.

Obowiązkowe jest także dołączenie oświadczenia o prawdziwości danych znajdujących się we wniosku. Wpisanie nieprawdziwych informacji podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Czysta produkcja

Porządek w przemyśle – dlaczego jest tak ważny i jak go efektywnie utrzymać? Sprzątanie obiektów przemysłowych to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Poznaj kluczowe aspekty, które zapewnią czystość i…
View Post

Co to jest paletopojemnik IBC?

Paletopojemnik IBC jest nowoczesnym kontenerem, który może służyć do przechowywania i transportowania ciekłych substancji o charakterze neutralnym, palnym, a także do substancji niebezpiecznych. Z czego są wykonane? IBC wymiary jakie…
View Post