Bez kategorii

Co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wielu Polaków boryka się z zadłużeniem. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek taki złożyć może każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w celu oddłużenia się.

Upadłość konsumencka – jak wyjść z długów?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć sam dłużnik lub jeden z jego wierzycieli. Ogłoszenie upadłości oznacza dla konsumenta zajęcie jego majątku przez syndyka. Cały majątek podlega licytacji w celu pokrycia części lub całości zadłużenia.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką najszybciej można pobrać z Internetu. Można go wypełnić komputerowo lub odręcznie. Jeśli któraś z rubryk nie dotyczy wnioskodawcy, to należy ją przekreślić. Do wniosku dołącza się opłatę w wysokości 30 zł.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim najpierw należy uzupełnić dane sądu, do którego wniosek jest składany. Jest to sąd właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika. Oczywiście należy podać dane osobowe oraz określić czy osoba działa samodzielnie czy z przedstawicielem.

Istotne jest określenie całego majątku, wszystkich nieruchomości, ruchomości i środków finansowych. Należy również określić wysokość zadłużenia i uzasadnić złożenie wniosku.

Co dołącza się do wniosku?

Do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty 30 złotych za złożenie wniosku oraz dodatkowy egzemplarz wniosku będący odpisem.

Obowiązkowe jest także dołączenie oświadczenia o prawdziwości danych znajdujących się we wniosku. Wpisanie nieprawdziwych informacji podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Folia bąbelkowa i jej zastosowania

Folia bąbelkowa to wynalazek, który producent folii bąbelkowej wprowadził na rynek w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szybko zyskała popularność na całym świecie i dziś niektórzy nie wyobrażają sobie bez niej…
View Post

Przewóz osób Sosnowiec

W Sosnowcu można liczyć na usługi uznanej firmy oferującej przewóz osób. Wszystkie pojazdy zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo. Firma zatrudnia wyłącznie doświadczonych kierowców.
View Post

Sprawdzone autokary na sprzedaż

Autokary od wielu lat wykorzystywane są w Polsce. Dzięki nim można transportować wiele osób. Warto wiedzieć, jakie powinny mieć wyposażenie, żeby zapewniały wygodę oraz bezpieczeństwo.
View Post

Skuteczne CV po angielsku

Jeżeli w ofercie pracy masz zaznaczone, że CV ma być po angielsku, to musisz się do tego dostosować. Nie oznacza to tłumaczenia polskiego CV na język angielski, ale zastosowanie angielskiego…
View Post