Bez kategorii

Co można załatwić w kancelarii notarialnej?

U notariusza można przede wszystkim sporządzić akt notarialny. Wszystkie czynności, jakie są u niego podejmowane mają charakter publiczny. Potwierdzeniem tego, że dokument jest publiczny jest pieczątka notarialna, która potwierdza rękojmię wiary publicznej.

Kto to jest notariusz?

W dawniejszych czasach notariusz nazywany był rejentem. Słowo pochodzi od słowa regent, które oznacza osobę uprawnioną, która sprawuje władzę w imieniu monarchy. W dzisiejszych czasach jest to prawnik, który wyznaczony został przez Ministra Sprawiedliwości.

Notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym, jednak mimo to korzysta on z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom. Wykonywane przez niego obowiązki są uregulowane w prawie o notariacie i przepisach szczególnych.

Kancelaria notarialna – co można w niej załatwić?

W kancelarii notarialnej przede wszystkim sporządza się akty notarialne oraz poświadczenia. Notariusz spisuje protokoły, doręcza oświadczenia oraz sporządza wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów.

Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym można również przechowywać pieniądze, papiery wartościowe i inne dokumenty, które mają wartość dla nas. Oczywiście nie są to wszystkie sprawy, jakie można załatwić w kancelarii. Dokładny zakres obowiązków określony jest szczegółowo w ustawie o notariacie.

Czym jest akt notarialny?

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym otrzymuje się akt notarialny. Ale co to właściwie oznacza? Co to jest akt notarialny? Jest to dokument urzędowy, w którym poświadcza się złożenie oświadczenia woli. Oczywiście nie jest to poświadczenie, które musi być zgodne z prawdą. Akt notarialny sporządzany jest w kancelarii notarialnej w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub strony wyrażają taką wolę.

Istnieje bardzo wiele przypadków, w którym wymagana jest forma aktu notarialnego. Chodzi między innymi o umowy, w których przenosi się własność nieruchomości lub oddaje grunt w użytkowanie wieczyste. Aktem notarialnym musi być także umowa zbycia spadku lub akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akty notarialne sporządzone muszą być w języku polskim. Jeśli strona tego zażąda to dodatkowo akt może zostać sporządzony w języku obcym z udziałem tłumacza przysięgłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Zdrowe włosy, zdrowy umysł

Czy wiesz, że zdrowie Twoich włosów może być odzwierciedleniem ogólnego stanu Twojego zdrowia? Trycholog z Gorzowa pomoże Ci zrozumieć przyczyny problemów z włosami i skalpem oraz wskaże odpowiednie metody leczenia.…
View Post

Jak usprawnić pracę magazynu?

Praca magazynu to skomplikowany system, który do właściwego działania potrzebuje nie tylko sprawnego zarządzania, ale również przemyślanych rozwiązań. Istotna jest tu przede wszystkim koordynacja pracy związanej z dostawami, kompletowaniem zamówień…
View Post