Bez kategorii

Co można załatwić w kancelarii notarialnej?

U notariusza można przede wszystkim sporządzić akt notarialny. Wszystkie czynności, jakie są u niego podejmowane mają charakter publiczny. Potwierdzeniem tego, że dokument jest publiczny jest pieczątka notarialna, która potwierdza rękojmię wiary publicznej.

Kto to jest notariusz?

W dawniejszych czasach notariusz nazywany był rejentem. Słowo pochodzi od słowa regent, które oznacza osobę uprawnioną, która sprawuje władzę w imieniu monarchy. W dzisiejszych czasach jest to prawnik, który wyznaczony został przez Ministra Sprawiedliwości.

Notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym, jednak mimo to korzysta on z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom. Wykonywane przez niego obowiązki są uregulowane w prawie o notariacie i przepisach szczególnych.

Kancelaria notarialna – co można w niej załatwić?

W kancelarii notarialnej przede wszystkim sporządza się akty notarialne oraz poświadczenia. Notariusz spisuje protokoły, doręcza oświadczenia oraz sporządza wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów.

Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym można również przechowywać pieniądze, papiery wartościowe i inne dokumenty, które mają wartość dla nas. Oczywiście nie są to wszystkie sprawy, jakie można załatwić w kancelarii. Dokładny zakres obowiązków określony jest szczegółowo w ustawie o notariacie.

Czym jest akt notarialny?

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym otrzymuje się akt notarialny. Ale co to właściwie oznacza? Co to jest akt notarialny? Jest to dokument urzędowy, w którym poświadcza się złożenie oświadczenia woli. Oczywiście nie jest to poświadczenie, które musi być zgodne z prawdą. Akt notarialny sporządzany jest w kancelarii notarialnej w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub strony wyrażają taką wolę.

Istnieje bardzo wiele przypadków, w którym wymagana jest forma aktu notarialnego. Chodzi między innymi o umowy, w których przenosi się własność nieruchomości lub oddaje grunt w użytkowanie wieczyste. Aktem notarialnym musi być także umowa zbycia spadku lub akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akty notarialne sporządzone muszą być w języku polskim. Jeśli strona tego zażąda to dodatkowo akt może zostać sporządzony w języku obcym z udziałem tłumacza przysięgłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like