Bez kategorii

Zgłoszenie wierzytelności po zmianach z 2020

Zmiany dotyczące zgłoszenia wierzytelności weszły w życie 24 marca 2020r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe. Nowelizacja zakłada istotne zmiany z punktu widzenia wierzyciela, który zamierza uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Skutkiem zmiany przepisów było także pojawienie się nowego wzoru zgłoszenia wierzytelności.

Nowy formularz zgłoszenia wierzytelności – od kiedy obowiązuje

Po zmianach w ustawie Prawo upadłościowe nastąpiła także zmiana formularza Zgłoszenie wierzytelności. Minister Sprawiedliwości kazał jednak czekać kilka miesięcy zanim wydał dokument ustanawiający nowy zwór zgłoszenia wierzytelności. Nowy formularz obowiązuje od dnia 23 października 2020r. na podstawie Rozporządzenia, wydanego przez Ministra Sprawiedliwości dnia 2 października tegoż roku.

Różnice pomiędzy nowym a starym formularzem zgłoszenia wierzytelności nie są duże. Sprowadzają się do dodania do wcześniejszego wzoru nowych rubryk na wskazanie numeru rachunku bankowego wierzyciela, jego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Jeśli wierzyciel nie posiada rachunku bankowego, obowiązek ten go nie dotyczy.

Co do zasady nowe pola we wzorze mają służyć usprawnieniu procesu upadłości i szybszemu wykonaniu planu podziału.

Wraz z nowym wzorem pisemnego zgłoszenia wierzytelności został określony zakres danych, które obejmuje zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności po zmianach z 2020r.

Przypomnieć należy, że przed znowelizowaniem ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenie wierzytelności dokonywało się przed sędzią komisarzem. Zmiana zakłada, że wierzyciele są zobowiązani do zgłoszenia syndykowi wierzytelności. Zgłoszenie winno się dokonać w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nowe przepisy zmieniają także miejsce ogłoszenia upadłości. I tak od dnia 1 lipca 2021 r. w miejsce Monitora Sądowego i Gospodarczego pojawia się Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Co to jest upadłość i jak to działa?

Upadłość to postępowanie sądowe, w którym sędzia i syndyk sądowy badają aktywa i pasywa osób fizycznych, spółek osobowych i firm, których długi stały się tak przytłaczające, że nie wierzą, że…
View Post

Jak sprytnie się organizować?

Temat organizacji wraca jak bumerang co roku zwykle 1 stycznia lub na początku września. Związane jest to z tym, że właśnie wtedy ludzie chcą lepiej planować i organizować swoje życie.…
View Post

Bardzo skuteczna reklama dla firmy

firmy Reklama w firmie jest potężną dźwignią, która znacznie pomaga w zdobywaniu nowych klientów. Jak wiadomo, to właśnie dzięki klientom owa firma ma szansę utrzymać się na rynku i bezustannie…
View Post

Skarby Warszawy

Warszawa to miasto o bogatej historii, które przyciąga nie tylko turystów, ale i pasjonatów numizmatyki. W sercu Polski znajduje się wiele sklepów numizmatycznych, które są prawdziwymi kopalniami wiedzy i skarbów…
View Post

Oprogramowanie dla firm

Sprawne zarządzanie każdym przedsiębiorstwem jest bardzo ważne i trudne zarazem. Trzeba bowiem zadbać o wiele kwestii równocześnie, co pozwala na o wiele większy porządek w firmie, a także polepsza komunikacje.…
View Post