Bez kategorii

Zgłoszenie wierzytelności po zmianach z 2020

Zmiany dotyczące zgłoszenia wierzytelności weszły w życie 24 marca 2020r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe. Nowelizacja zakłada istotne zmiany z punktu widzenia wierzyciela, który zamierza uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Skutkiem zmiany przepisów było także pojawienie się nowego wzoru zgłoszenia wierzytelności.

Nowy formularz zgłoszenia wierzytelności – od kiedy obowiązuje

Po zmianach w ustawie Prawo upadłościowe nastąpiła także zmiana formularza Zgłoszenie wierzytelności. Minister Sprawiedliwości kazał jednak czekać kilka miesięcy zanim wydał dokument ustanawiający nowy zwór zgłoszenia wierzytelności. Nowy formularz obowiązuje od dnia 23 października 2020r. na podstawie Rozporządzenia, wydanego przez Ministra Sprawiedliwości dnia 2 października tegoż roku.

Różnice pomiędzy nowym a starym formularzem zgłoszenia wierzytelności nie są duże. Sprowadzają się do dodania do wcześniejszego wzoru nowych rubryk na wskazanie numeru rachunku bankowego wierzyciela, jego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Jeśli wierzyciel nie posiada rachunku bankowego, obowiązek ten go nie dotyczy.

Co do zasady nowe pola we wzorze mają służyć usprawnieniu procesu upadłości i szybszemu wykonaniu planu podziału.

Wraz z nowym wzorem pisemnego zgłoszenia wierzytelności został określony zakres danych, które obejmuje zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności po zmianach z 2020r.

Przypomnieć należy, że przed znowelizowaniem ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenie wierzytelności dokonywało się przed sędzią komisarzem. Zmiana zakłada, że wierzyciele są zobowiązani do zgłoszenia syndykowi wierzytelności. Zgłoszenie winno się dokonać w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nowe przepisy zmieniają także miejsce ogłoszenia upadłości. I tak od dnia 1 lipca 2021 r. w miejsce Monitora Sądowego i Gospodarczego pojawia się Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Kalendarze książkowe

Kalendarz dla wielu osób jest niezbędnym elementem życia codziennego. Bez niego trudne staje się zaplanowanie wszystkich obowiązków i planu dnia. Oczywiście wyróżnić można kilka rodzajów kalendarzy. Co warto o nich…
View Post

Numizmatyka się opłaca

Obecny okres to trudny czas dla osób oszczędzających pieniądze. Wysoka, wciąż rosnąca inflacja sprawia, iż pieniądz traci wartość zaś niskie stopy procentowe czynią lokaty i konta oszczędnościowe nieopłacalnymi. Na fali…
View Post

Jak wybrać nieruchomość pod inwestycję?

Nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na ulokowanie kapitału. Pieniądz nie traci na wartości, a dodatkowo istnieje możliwość uzyskania tak zwanego dochodu pasywnego – sporych zysków przy minimalnym nakładzie pracy.…
View Post