Bez kategorii

Jakie podmioty muszą przeprowadzać audyt sprawozdań finansowych?

Przejrzystość finansowa jest to zagadnienie, które bardzo ważne jest dla wielu instytucji i innych podmiotów, których finanse są w pewnej mierze interesem publicznym. Oprócz prowadzenia pełnej rachunkowości wymaga się od nich składania corocznych sprawozdań finansowych. Z kolei audyt sprawozdań finansowych jest narzędziem służącym ich weryfikacji.

Audyt sprawozdań finansowych – kogo dotyczy?

Obowiązek przeprowadzania audytu sprawozdań finansowych należy w praktyce do wszystkich jednostek, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym przy pomocy pełnej księgowości, a w szczególności instytucji finansowych (banki, kasy oszczędnościowe), towarzystw ubezpieczeniowych, spółek akcyjnych, stowarzyszeń i wielu innych. Ustawa dokładnie określa, które z podmiotów do przeprowadzania audytu są zobligowane.

Audyt wiąże się ściśle ze sporządzaniem corocznych sprawozdań finansowych, których konieczność spoczywa na wszystkich podmiotach prowadzących księgi rachunkowe.

Co sprawdza audyt?

Audyt złożonych sprawozdań finansowych ma ściśle określone przez prawo cele. Celem nadrzędnym jest tu rewizja finansowa podmiotu, a w szczególności sprawdzenie zgodności sprawozdania ze stanem faktycznym. Zwłaszcza istotna jest zgodność sprawozdania finansowego z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych.

Nie bez znaczenia jest również kwestia zgodności samego sprawozdania z przepisami prawa, które definiują sposób jego sporządzania. Jednostka przeprowadzająca audyt sprawdza, czy sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi standardami, a także czy w jego treści znajdują się wszelkie konieczne informacje.

Jak i przez kogo przeprowadzany jest audyt?

Audyt sprawozdań finansowych przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta., Jest to funkcja publiczna, której wykonywanie związane jest z koniecznością sprostania ściśle określonym wymaganiom.

Rewident wykonujący audyt uzyskuje dostęp zarówno do sprawozdania, jak i do ksiąg rachunkowych jednostki, w której audyt jest przeprowadzany. Jego praca polega na sprawdzeniu zgodności sprawozdania zarówno z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych, jak i w innych dokumentach, które mogą mieć na jego kształt wpływ – na przykład ze statutem danej instytucji

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Budowa komputera jednoukładowego

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się komputer jednoukładowy. Jest to wydajne urządzenie, które jednocześnie można dostać w dosyć przystępnej cenie.
View Post

Słońce sięgnęło ziemi

Moc natury doświadczana każdego dnia w postaci promieni słonecznych stała się kluczem do zielonej energii przyszłości. Podczas gdy wiele osób kojarzy panele fotowoltaiczne głównie z dachami budynków, naziemne konstrukcje otwierają…
View Post

Marketing bloga – jak go przeprowadzić?

Blogowanie stało się dziś niezwykle popularne, a wiele osób prowadzi swoje blogi także w nadziei, że przyniosą im one stały dochód pasywny dzięki rozmaitym programom afiliacyjnym. Bez narzędzia, jakim jest…
View Post