Bez kategorii

Badanie sprawozdań finansowych – co trzeba wiedzieć?

Finanse i ekonomia to dla niektórych osób czarna magia, ale pracownicy banków i innych podobnych placówek, powinni znać wszystkie zagadnienia nieodłącznie związane z tymi dziedzinami. Wśród nich jest np. badanie sprawozdań finansowych. Przyjrzyjmy się, jaki jest jego cel oraz kto ma obowiązek się jemu poddać.

Po co przeprowadza się takie badanie?

Robi się je po to, aby zwiększyć zaufanie użytkowników do konkretnych danych, które są przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Takie uwiarygodnienie informacji prezentowanych przez różne spółki w ich sprawozdaniach ma z kolei na celu nic innego, jak zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Badanie przeprowadza niezależny biegły rewident. Wystawia on opinię, która po potwierdzić tą wiarygodność danych. A więc stwierdza, czy księgi księgi rachunkowe są wolne od jakichś nieprawidłowości.

Każde sprawozdanie finansowe musi wykazywać klarowny, prawdziwy obraz sytuacji majątkowej spółki. I dodatkowo jej wynik finansowy. To jeszcze nie wszystko. Ocenie przez biegłego podlega też zgodność sprawozdania finansowego z obecnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy/statusu konkretnej jednostki.

Kogo dotyczy badanie sprawozdań finansowych?

Odpowiedź na to powyższe pytanie znajdziemy, zaglądając do art. 64. ust. 1 ustawy o rachunkowości. Tam właśnie jest napisane, że temu obowiązkowemu badaniu podlegają skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek, do których należą przede wszystkim: banki krajowe, odziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Oczywiście w artykule ustawy jest więcej wymienionych jednostek. Są to również jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego oraz np. spółki akcyjne. Takiemu badaniu mają obowiązek poddać się także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych.

Zalety związane z badaniem sprawozdań finansowych

Na koniec sprawdźmy jeszcze, dlaczego warto takie badanie przeprowadzać. Otóż nawet jednostka, która nie jest zobligowana przepisami wspomnianej wyżej ustawy rachunkowości, może się na to zdecydować. Dlaczego? Nie w celu znalezienia winnych jakichś błędów, a po to, aby poprawić samą jakość sprawozdania oraz dodatkowo funkcjonowanie firmy (lub inaczej organizacji).

Dzięki badaniu sprawozdań finansowych w takich jednostkach, po pierwsze potwierdzi się prawidłowość raportowanych danych. To nie wszystkie zalety. Wszelkie stwierdzone, ewentualne słabości systemu kontroli wewnętrznej i niedociągnięcia systemu rachunkowości, będą wtedy cenną wskazówką dla ludzi zarządzających firmą. No i wreszcie badanie sprawozdań finansowych i jego pozytywna opinia zwiększa zaufanie. A to bardzo ważne dla potencjalnych inwestorów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Skąd czerpać wiedzę o marketingu?

Stale rozwijająca się technologia sprawia, że marketing otrzymuje do dyspozycji mnóstwo nowych narzędzi, pozwalających mu na skuteczne realizowanie swoich zadań. Dzięki temu każdy, kto chce budować silną markę i dobrze…
View Post