Bez kategorii

Szkolenia dla elektryków – wymagania

Szkolenia dla elektryków ułatwiają podejście do egzaminu państwowego, który potwierdza uprawnienia elektryczne. Uprawnienia dla elektryków pozwalają na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV.

Rodzaje kwalifikacji

Wyróżnia się kilka możliwych kwalifikacji do uzyskania przez elektryka. Można uzyskać uprawnienia elektryczne z następujących dziedzin: w zakresie eksploatacji, budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego, do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków, specjalisty w zakresie jakości.

Wymagania stawiane przed egzaminem

Szkolenia dla elektryków powinny uczyć zarówno teorii jak i praktyki. Zazwyczaj trwają one kilka dni, a ich koszt to około kilkuset złotych. Od kandydatów wymagana jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego.

Zagadnienia na szkoleniach

Podczas standardowych szkoleń mogą być omawiane następujące tematy: przepisy ogólne i wybrane zagadnienia, obowiązki osób na stanowisku elektryka E, organizacja pracy, ochrona od porażeń, ochrona odgromowa i przepięciowa, sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka, BHP, ochrona przeciw pożarowa i zagrożenia związane z tym stanowiskiem.

Jak zdobywa się uprawnienia?

Uprawnienia elektryczne zdobywa się przed specjalną Komisją Kwalifikacyjną. Koszt takiego egzaminu państwowego to 210 zł. Uprawnienia dla elektryków są wydawane w formie świadectwa, ich ważność to 5 lat. Po tym czasie uprawnienia należy odnowić.

Komisja kwalifikacyjna

Komisje kwalifikacyjne są powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawdzenia kwalifikacji jest prawnie unormowane na podstawie aktów prawnych: Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828).

Elektryk – zawód odpowiedzialny

Z uwagi na to, że praca elektryka jest odpowiedzialna i stwarza realne zagrożenia dla ludzi tak ważne jest, aby przechodzić regularnie szkolenia i doszkalać się w tym kierunku. Dodatkowo w tym zawodzie zauważmy ciągły rozwój nowych technologii, co także wymaga uzupełniania na bieżąco swojej wiedzy.

Pozostałe informacje

Egzamin dla elektryków zazwyczaj odbywa się dwa razy w miesiącu w ściśle określone dni tygodnia. Jednak dla większych grup możliwe jest utworzenie dodatkowego terminu. Najbardziej popularne są kursy w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, tzw. SEP. Jest to pozarządową skupiającą elektryków z całej Polski. Kursy organizowane przez SEP cieszą się bardzo dużą popularnością i mają dużą zdawalność.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-elektryczne-g1

You May Also Like

Dystrybucja oprogramowania

Dystrybucja to pojęcie od niedawna używane w komputeryzacji i w kwestii oprogramowania. Pomysł wprowadzenia tej nazwy wypłynął od użytkowników i twórców danych operacyjnych systemów. Pokrótce oznacza on każde oprogramowanie przeniesione…
View Post

Dokumenty aplikacyjne

Każdy człowiek, który stara się o pracę, musi przygotować dokumenty aplikacyjne. Tak jest od bardzo dawna i zdecydowana większość ludzi doskonale wie, że tymi dokumentami jest tak zwane CV czyli…
View Post