Bez kategorii

Polski prawnik we Włoszech

Wzmożony przepływ ludności w ramach Unii Europejskiej sprawia, że coraz większa liczba polskich obywateli musi uczestniczyć w postępowaniach sądowych w innych państwach. W takich wypadkach dobrze jest skorzystać z pomocy prawnika, który rezyduje w tym kraju. Polski adwokat we Włoszech może przyjąć do prowadzenia każdą sprawę, która podlega jurysdykcji włoskich sądów.

Postępowania cywilne i rodzinne

Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, w których o prawach i obowiązkach natury cywilnoprawnej orzekają organy państwa obcego. Polska kancelaria prawna we Włoszech może je wówczas należycie poprowadzić. Dzięki takiemu rozwiązaniu interesant jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa na rozprawie jedynie wtedy, gdy sąd zechce go przesłuchać.

Polski prawnik we Włoszech działa na podstawie pełnomocnictwa, które udzielane jest na piśmie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby stosowny dokument został przesłany drogą pocztową. Wszelkie czynności sądowe zostaną dokonane zgodnie z specjalistyczną wiedzą prawniczą. Warto wskazać, iż prawnicy zawsze działają na korzyść swoich klientów i wiąże ich prawnie chroniona tajemnica zawodowa.

Obrona w sprawach karnych

Postawienie danej osoby w stan oskarżenia przed sądem państwa obcego wydaje się być nader kłopotliwe. Warto zapewnić sobie obronę na najwyższym możliwym poziomie. Polski adwokat we Włoszech podejmie niezbędne czynności procesowe, których celem będzie uzyskanie wyroku uniewinniającego. W sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, prawnik wskaże na rozprawie wszelkie okoliczności łagodzące, które korzystnie wpłyną na treść prawomocnego orzeczenia.

Istotne jest, że polska kancelaria prawna we Włoszech może podejmować potrzebne czynności już na etapie postępowania przygotowawczego. Odbywa się ono przed właściwymi organami ścigania. Z uwagi na fakt, iż to właśnie wtedy zabezpieczane są wszelkie dowody w sprawie, warto zadbać o to, aby już na tym etapie działał profesjonalny pełnomocnik. Polski prawnik we Włoszech dobrze zna nie tylko lokalne przepisy, ale również miejscowe zwyczaje, które również mogą mieć istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie. Dzięki kompleksowym usługom prawniczym możliwe jest nie tylko uzyskanie pomyślnego wyroku, ale również dochodzenie należności z tytułu pokrzywdzenia wskutek dokonania przez inną osobę przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Krótka historia uchwytów magnetycznych

Odkrycie magnesu, podobnie jak wielu innych wynalazków przypisują sobie Chińczycy. Wzmianki o magnetycznych właściwościach minerałów pochodzą nie tylko z tego azjatyckiego kraju, ale także ze starożytnej Grecji. Przyjrzyjmy się jak…
View Post

Kursy organizowane przez SEP

Wykonywanie wielu zawodów w Polsce wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i praktycznych umiejętności, ale również ukończenia odpowiednich kursów zawodowych. Dotyczy to szczególnie specjalizacji, w których wykonywanie wiążę się z dużą…
View Post

Folia bąbelkowa i jej funkcje ochronne

Poszukując obecnie materiału, który zabezpieczałby przed zniszczeniem różnego rodzaju produkty, nie sposób nie wymienić folii bąbelkowej Bydgoszcz. Dzięki tej folii praktycznie nie ma takiej sytuacji, w której nie można by…
View Post

Pojemniki produkcyjne – do czego się nadają?

W wielu firmach wykorzystywane są pojemniki produkcyjne. Są to różnego rodzaju skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego, które znajdują zastosowanie w ogrodnictwie, cateringu, rolnictwie czy różnego rodzaju przemyśle. Pojemniki produkcyjne świetnie…
View Post

Lekka jak piórko

Europalety plastikowe mają być lekkie jak piórko. Optymalnie można je załadować ale ich waga ma być znikoma a udźwig, przy tym, bardzo duży.
View Post