Bez kategorii

Młodzi na fali – projekt Karnet15+

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem niezwykle wielowymiarowy, to swoista marginalizacja jednostki, w praktyce oznacza bowiem niemożność uczestnictwa w życiu społecznym, tym samym we wszystkich sferach życia społecznego, obejmując zarówno kwestie kulturalne, polityczne jak i gospodarcze.

W dzisiejszych czasach zjawisko to coraz częściej dotyka ludzi młodych, stąd też liczne działania podejmowane zarówno przez organizacje rządowe jak i pozarządowe, mające na celu przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom. Innowacyjny program trójsektorowej współpracy między sektorem biznesowym a jednostkami publicznymi i niepublicznymi – „KARnet15+” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stanowi jeden z projektów, realizujących powyższy cel. Program ten przeznaczony dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 25 lat, wdrążono w lipcu 2012 roku. Za nadrzędny cel projektu przyjęto pomoc w zawodowym uaktywnieniu młodych podopiecznych przy współpracy szeregu instytucji i organizacji społecznych, pozarządowych i prywatnych. Dzięki szerokiej wiedzy, doświadczeniu i wsparciu finansowemu rozmaitych instytucji stało się możliwe osiągnięcie celu i pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

W ramach powyższego programu wdrożone zostały takie projekty jak sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stały się one miejscem organizacji licznych spotkań i szkoleń w zakresie wiedzy o rynku pracy, przygotowania zawodowego, świadomym planowaniu kariery zawodowej, a także przybliżające tematykę świata biznesu. Zadbano również o kwestie przystosowania społecznego młodych ludzi, realizując szkolenia i spotkania w zakresie kompetencji społecznych. Podczas trwania projektu zrealizowano łącznie aż 1059 spotkań, w których uczestniczyło 656 osób.

Wypracowany model działania i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w zakresie pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z pewnością usprawni efektywność pracy jednostek taki jak MOPS, a samym wychowankom pozwoli świadomie wkroczyć na rynek pracy i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sposób przemyślany i dostosowanych do swoich umiejętności, wykorzystując drzemiący w nich potencjał.

Podczas konferencji inaugurującej projekt „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej”, która odbyła się 27 września 2012 roku podkreślano również złożoność problemu wykluczenia społecznego młodzieży, zwracają uwagę na konieczność podjęcia wspólnych działań i wysiłków, mających na celu aktywizację zawodową młodych ludzi. O trudnej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy tak wypowiadał się przedstawiciel pracodawców, członek Rady Doradców Loży Dolnośląskiej BBC – pan Wojciech Podemski:

Na dzisiejszym rynku pracy istnieje wiele barier towarzyszących zatrudnianiu młodych ludzi. Muszą mieć oni świadomość, jakie oczekiwania mają wobec nich pracodawcy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – pani Elżbieta Olber w swoim wystąpieniu podkreśliła, że tego typu aktywności dają nieocenione szanse i możliwości młodym w walce o lepszą przyszłość.

Szczegółowe informacje i materiały dot. projektu znajdziecie Państwo na jego stronie – karnet15plus.pl – zapraszamy!

You May Also Like

Cyna – skup odpadów

Zazwyczaj traktujemy złomowiska dość stereotypowo. W myślach od razu pojawia się obraz strasznego miejsca, w którym oddać można zużyte odpady i najlepiej, jak najszybciej uciekać. Nic bardziej mylnego! Nowoczesne firmy,…
View Post

Co można załatwić w kancelarii notarialnej?

U notariusza można przede wszystkim sporządzić akt notarialny. Wszystkie czynności, jakie są u niego podejmowane mają charakter publiczny. Potwierdzeniem tego, że dokument jest publiczny jest pieczątka notarialna, która potwierdza rękojmię…
View Post

Zastosowanie folii polietylenowej

W ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się folia polietylenowa producent zadbał o jej jakość. Jest ona niezwykle przydatna przy pakowaniu produktów do wysyłki.
View Post