Bez kategorii

Młodzi na fali – projekt Karnet15+

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem niezwykle wielowymiarowy, to swoista marginalizacja jednostki, w praktyce oznacza bowiem niemożność uczestnictwa w życiu społecznym, tym samym we wszystkich sferach życia społecznego, obejmując zarówno kwestie kulturalne, polityczne jak i gospodarcze.

W dzisiejszych czasach zjawisko to coraz częściej dotyka ludzi młodych, stąd też liczne działania podejmowane zarówno przez organizacje rządowe jak i pozarządowe, mające na celu przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom. Innowacyjny program trójsektorowej współpracy między sektorem biznesowym a jednostkami publicznymi i niepublicznymi – „KARnet15+” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stanowi jeden z projektów, realizujących powyższy cel. Program ten przeznaczony dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 25 lat, wdrążono w lipcu 2012 roku. Za nadrzędny cel projektu przyjęto pomoc w zawodowym uaktywnieniu młodych podopiecznych przy współpracy szeregu instytucji i organizacji społecznych, pozarządowych i prywatnych. Dzięki szerokiej wiedzy, doświadczeniu i wsparciu finansowemu rozmaitych instytucji stało się możliwe osiągnięcie celu i pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

W ramach powyższego programu wdrożone zostały takie projekty jak sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stały się one miejscem organizacji licznych spotkań i szkoleń w zakresie wiedzy o rynku pracy, przygotowania zawodowego, świadomym planowaniu kariery zawodowej, a także przybliżające tematykę świata biznesu. Zadbano również o kwestie przystosowania społecznego młodych ludzi, realizując szkolenia i spotkania w zakresie kompetencji społecznych. Podczas trwania projektu zrealizowano łącznie aż 1059 spotkań, w których uczestniczyło 656 osób.

Wypracowany model działania i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w zakresie pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z pewnością usprawni efektywność pracy jednostek taki jak MOPS, a samym wychowankom pozwoli świadomie wkroczyć na rynek pracy i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sposób przemyślany i dostosowanych do swoich umiejętności, wykorzystując drzemiący w nich potencjał.

Podczas konferencji inaugurującej projekt „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej”, która odbyła się 27 września 2012 roku podkreślano również złożoność problemu wykluczenia społecznego młodzieży, zwracają uwagę na konieczność podjęcia wspólnych działań i wysiłków, mających na celu aktywizację zawodową młodych ludzi. O trudnej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy tak wypowiadał się przedstawiciel pracodawców, członek Rady Doradców Loży Dolnośląskiej BBC – pan Wojciech Podemski:

Na dzisiejszym rynku pracy istnieje wiele barier towarzyszących zatrudnianiu młodych ludzi. Muszą mieć oni świadomość, jakie oczekiwania mają wobec nich pracodawcy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – pani Elżbieta Olber w swoim wystąpieniu podkreśliła, że tego typu aktywności dają nieocenione szanse i możliwości młodym w walce o lepszą przyszłość.

Szczegółowe informacje i materiały dot. projektu znajdziecie Państwo na jego stronie – karnet15plus.pl – zapraszamy!

You May Also Like

Krzesła biurowe dla każdego

Każdy kto spędza wiele godzin w biurze wie, że dobre krzesło jest niezbędne przy takiej pracy. Od wygody krzesła zależy to, czy mięśnie i stawy będą obolałe po zakończeniu zmiany.…
View Post

Wykorzystanie pojemników z tworzywa

Pojemniki transportowe są powszechnie stosowane w branży logistycznej. Obecne metody produkcyjne pozwalają na ich tworzenie bardzo niskimi kosztami. Wpływa na to materiał, który jest wykorzystywany do produkcji. Jest to tworzywo…
View Post

Najlepsze środki do utrzymania czystości w firmie

Właściwe utrzymanie czystości w wielu gałęziach przemysłu i usług jest kluczową sprawą. Nie wystarczą tu zwykłe środki czystości, które stosowane są powszechnie w domach. Niezbędne są specjalistyczne preparaty, które pozwolą…
View Post

Pakowanie usługowe produktów

Pakowanie usługowe to bardzo pomocna kwestia w niemal każdej firmie. Każdy artykuł musi być przed wysyłką do klienta odpowiednio zabezpieczony. Jednak koszty utrzymania maszyn w firmie i odpowiednie przeszkolenie pracowników…
View Post