Bez kategorii

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że upadłość firmy przeważnie jest ostatnią dla właściciela, a także wszystkich osób, które zasiadają w jej organach. Należy mieć świadomość, że złożenie wniosku w terminie będzie miało korzystne przełożenie na zakres odpowiedzialności.

Kto i kiedy powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Warto wiedzieć, że osobami uprawnionymi do złożenia omawianego wniosku o upadłość są reprezentanci spółek. W kolei w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to przedsiębiorca. Godny uwagi jest fakt, że w przypadku spółki jawnej obowiązek będzie spoczywał na wspólniku, który będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania.

Z kolei w spółce z o.o. i akcyjnej Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać złożony przez zarząd. Nie można zapomnieć, że uprawnienie będzie przysługiwało także prokurentowi. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiane postępowanie upadłościowe może zostać rozpoczęte przez złożenie wniosku przez wierzyciela.

Utrata płynności finansowej

Warto wiedzieć, że dłużnik jest niewypłacalny w momencie, gdy straci zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Doskonałym przykładem może być cofnięcie koncesji w sytuacji, gdy dana firma opierała swoje funkcjonowanie o działalność koncesjonowaną.

Z kolei w przypadku, gdy okoliczności będą mniej oczywiste, dłużnik będzie mógł skorzystać z tzw. domniemania. W najprostszym możliwym ujęciu polega to na tym, że określony dłużnik utracił zdolności do wykonywania poszczególnych zobowiązań, w przypadku, gdy opóźnienie wynosi więcej niż trzy miesiące.

Nadmierne zadłużenie a niewypłacalność

Godny uwagi jest fakt, że wspomniana definicja jest stosowana tylko do osób prawnych. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy jego zobowiązania będą przekraczały wielkość jego majątku. Oczywiście stan ten nie może utrzymywać się dłużej, niż przez 24 miesiące.

Należy mieć świadomość, że wniosek zostanie oddalony przez sąd w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Wybór biura rachunkowego

Przedsiębiorcy wchodzący na rynek często mają kłopot ze znalezieniem odpowiedniego biura rachunkowego. Wybór ten jest istotny, ponieważ prowadzenie księgowości to bardzo odpowiedzialna sprawa. Nie warto zlecać jej komukolwiek. Czym cechować…
View Post

Bogata oferta szkół językowych

Czasami stajemy w życiu przed koniecznością nauki języka obcego. Powody mogą być różne. Zazwyczaj związane są z naszą pracą, jej zmianą, awansem, wyjazdem za granicę lub licznymi podróżami.
View Post