Bez kategorii

Biura rachunkowe

Od zawsze kierunki z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów cieszyły się ogromną popularnością. Zdobyte doświadczenie daje możliwość podjęcia działalności w zakresie doradztwa finansowego, czy umożliwia np. założenie własnej działalności. Jedną z form takiej działalności może być biuro rachunkowe, o którym traktować będzie poniższy artykuł.

Czym jest biuro rachunkowe?

Wzrost zapotrzebowania na usługi doradcze i księgowe stał się bezpośrednią przyczyną wzmożonego zainteresowania różnorodnymi formami działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z wielu form aktywności gospodarczej jest właśnie prowadzenie biura rachunkowego, którego głównym zadaniem jest świadczenie usług osobom fizycznym, przedsiębiorstwom, instytucjom, czy innym podmiotom gospodarczym. Zakres usług świadczonych przez biura rachunkowe jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. kompleksową usługę finansowo-księgową, reprezentowanie zleceniobiorcy w urzędach, czy instytucjach, obliczanie różnego rodzaju składek, usługi doradcze, czy pomoc w rozliczaniu podatku VAT.

W ogólnym rozumieniu stanowi zatem działalność, która oparta jest na określaniu stanu aktywów i pasywów oraz ich wycenie, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innej dokumentacji, jak również ich przechowywania. Podatnik, zawierając umowę cywilnoprawną z biurem rachunkowym, przekazuje na rzecz biura wykonywanie ciążących na nim obowiązków obejmujących swym zakresem prawo pracy, podatkowe itd. Jednocześnie to treść umowy określa zakres odpowiedzialności biura rachunkowego. Umowa nie przenosi jednak odpowiedzialności administracyjno-podatkowej na biuro rachunkowe, gdyż ciąży ona na zleceniobiorcy, czyli podatniku.

Biura rachunkowe z Katowic – Kto może świadczyć usługi?

Nie każdy może wykonywać zadania z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby, którym ustawodawca zezwala na świadczenie tych usług muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie mogą być karane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe oraz czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Powinni oni także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzenie działalności z zakresu kompetencji biur rachunkowych możliwe jest także w przypadku osób wpisanych do rejestru biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby biur rachunkowych, co bezpośrednio stało się przyczyną zwiększonej konkurencyjności na rynku. Biura prześcigają się w spełnianiu rosnących wciąż oczekiwań klientów. Nie wystarczy już jedynie profesjonalna obsługa i wiedza, by przyciągnąć podatników. Z idealnym przykładem innowacyjnych rozwiązań przyszły biura rachunkowe z Katowic. Wzrastająca wciąż liczba biur w tamtym rejonie (zgodnie z danymi zawartymi na oficjalnej stronie Centrum Informacji Księgowe liczba biur rachunkowych w Katowicach wynosi 79) stała się podstawą do wprowadzenia praktycznego pomysłu, jakim są mobilne biura rachunkowe z Katowic.

Brzmi ciekawie, ale czym właściwie one są? Otóż mobilne biura rachunkowe z Katowic pozwalają na realizację oferowanych usług w siedzibie klienta. Nie ma zatem konieczności częstych wizyt w biurze rachunkowym, co jest wręcz idealną opcją dla klientów, którzy posiadają szeroki zbiór dokumentów, których ciągły transport byłby uciążliwy. Mimo, iż cena takich usług jest zdecydowanie wyższa to i tak cieszy się ogromną popularnością. Klienci bowiem są w stanie ponieść wyższe koszty w zamian za wysoką jakość świadczonych usług i skrócenie czasu obsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak niszczyć dokumenty?

Każdy z nas przyzwyczajony jest do tego, że dokumenty, które się otrzymuje lub też te, które samodzielnie się generuje, należy przechowywać. Przychodzi jednak taka chwila, gdy dane dokumenty nie są…
View Post

Czy opakowania biodegradowalne są praktyczne?

Opakowania ekologiczne cieszą się rosnącą popularnością. Często są wybierane ze względu ma modę, ale nie tylko. Trzeba też pamiętać, że w niektórych wypadkach stosowanie ich jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.…
View Post