Bez kategorii

Strategia marketingowa – co to jest?

Strategia marketingowa to pierwsza rzecz, od której należy zacząć budowanie wizerunku firmy. Każda działalność gospodarcza, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa firma, czy duże przedsiębiorstwo, powinna mieć opracowaną strategię marketingową.

Co to jest strategia marketingowa?

Jest to dokument, zazwyczaj zawierający kilkadziesiąt stron, w którym zawarte są informacje o mocnych i słabych stronach działalności, cele, jakie chce osiągnąć firma oraz informacje o tym, jak trafić do potencjalnych klientów.

Jest to przewodnik, który pozwoli na osiągnięcie większej sprzedaży, a więc zysków oraz większej rozpoznawalności marki na rynku. Dobrze opracowana strategia pokazuje kierunek działań marketingowych.

Jakie są główne zadania strategii marketingowej?

Najważniejszym celem strategii marketingowej jest określenie grupy docelowej, która będzie korzystać z usług lub towarów przedsiębiorstwa. W strategii powinno być także określenie tego, jak i gdzie pokazać dobre strony firmy.

Główną częścią strategii jest plan marketingowy. Jest to plan działania, w którym określone są sposoby realizacji założonych celów. Jest on napisany zazwyczaj na pewien okres czasu. W zależności od danej firmy, albo na pół roku, albo na rok. W planie marketingowym można uwzględnić budżet, jaki firma posiada na jego realizację. Dzięki takiej liście można na bieżąco sprawdzać i monitorować postępy. A w razie konieczności należy podjąć stosowne kroki, aby przyspieszyć realizację planu.

Co powinno znaleźć się w planie marketingowym?

Plan działania w zakresie zwiększenia popularności przedsiębiorstwa na rynku powinien składać się z kilku głównych punktów. Przede wszystkim na początek należy zidentyfikować grupę docelową klientów. Jest to najważniejsza rzecz. Drugim w kolejności punktem jest przeanalizowanie rynku, a więc sprawdzenie konkurencji – jak działa, jakie ma mocne strony i jak sprawić, aby mieć nad nią przewagę. Oczywiście należy ustalić cele marketingowe oraz określić sposób, w jaki będą one realizowane. No i końcowy punkt, choć również bardzo ważny, to określenie kosztów tych działań.

Na każdym etapie działania Strategia marketingowa wraz z planem powinny być na bieżąco aktualizowane. Na rynku mogą pojawić się konkurencyjne firmy lub potrzeby klienta się zmienią. Zmiany technologiczne i ekonomiczne są tak dynamiczne, że czasami nie można nad nimi nadążyć. Dlatego monitoring planu działania jest tak istotny.

You May Also Like

Najczęściej popełniane błędy w CV

Podczas pisania CV wielu kandydatów popełnia sporo błędów. Część z nich jest oczywista i łatwo zauważalna, jednak niektóre z nich można w bardzo łatwy sposób przeoczyć, ponieważ są bardzo subtelne…
View Post

Odpowiednie pakowanie przesyłek

Wiele osób nie wie, jak poprawnie zapakować paczkę do wysyłki. Odpowiednio spakowany towar nie powinien uszkodzić się w czasie transportu, co jest bardzo istotne. Paczki powinny zawsze trafiać do celu…
View Post

Czym są uprawnienia SEP?

Od kilku już lat coraz większą popularnością cieszy się edukacja zawodowa w przeciwieństwie do tej ogólnej. Młodzi ludzie wolą zdobyć konkretny zawód, np. zawód elektryka. Daje to większe szanse na…
View Post