Certyfikat ITIL dla najcenniejszych pracowników działów IT

W działach IT, podobnie jak w innych kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jednostkach, najważniejsi są pracownicy, którzy powinni wykonywać swoje zadania zgodnie z ustalonymi procesami. Jednocześnie to właśnie w działach IT doskonale widać, jakim zmianom ulegają usługi informatyczne oraz co należy zmienić, aby wykorzystywać potencjał informatyków do innych celów niż tylko rozwiązywanie powtarzalnych problemów. Właśnie tego uczą się pracownicy, do których skierowane są szkolenia ITIL.

Zanim informatyk zdobędzie certyfikat ITIL


ITIL zostało wdrożone z myślą o kadrze zarządzającej, ale również o kierownikach projektów informatycznych, którzy potrzebują praktycznej wiedzy z zakresu obsługi procesów informatycznych. Szkolenie ITIL dostępne jest jako szkolenie skierowane do informatyków, których wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi znacząco się różni. Pierwszym etapem wdrożenia w wiedzę informatyczną jest szkolenie ITIL Foundation, które zapoznaje uczestników z ideą ITIL, podaje również definicje wszystkich uczestników procesów. W praktyce szkolenie to składa się z 21 modułów, w których uczestnik dzieli klientów na wewnętrznych i zewnętrznych, uczy się definiowania swojej roli w wybranych procesach oraz nabywa praktyczne umiejętności z analizy procesów i wskazywania ich słabych stron, które należy usprawnić lub poprawić. Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest certyfikowany egzamin, po którym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ITIL.

Po co firmie ITIL szkolenia


Można się jednak zastanawiać, po co firma ma inwestować w szkolenia ITIL dla swoich pracowników, skoro wiedza, jaką nabywają w trakcie szkolenia, jest skierowana głównie do kierowników projektów. W procesach informatycznych uczestniczą wszyscy pracownicy działu IT, przy czym ich zaangażowanie w różne projekty może być zmienne. To pracownik powinien posiadać wiedzę i miary, które pozwolą mu na oszacowanie własnego zaangażowania w wybrane projekty informatyczne. Dużym atutem szkolenia ITIL jest również przedstawienie narzędzi, dzięki którym pracownicy mogą zidentyfikować najczęstsze problemy. Pozwala to zmodyfikować proces informatyczny, co będzie skutkować mniejszą częstotliwością występowania określonych problemów. Dowiedz się więcej o szkoleniu odwiedzając stronę https://inprogress.pl/itil-reg-foundation.html.