Co powinno zawierać CV po angielsku – poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do pracy

Wszyscy aplikujący o przyjęcie do pracy starają się zainteresować sobą przyszłego pracodawcę. Aby mieć szansę pokonać rywali w wyścigu do stanowiska, należy stworzyć ciekawe i poprawne CV. Kto pisał już takie dokumenty po polsku – zna zasady. Kto chce napisać dobre CV po angielsku – musi o tych zasadach zapomnieć.

Życiorys zawodowy, czy opis umiejętności?

Życiorys zawodowy, czyli CV jest chronologicznym wykazem kolejnych szczebli zdobywania wykształcenia oraz zatrudnienia wraz z opisem osiągnięć. Opis umiejętności, czyli resume jest niechronologicznym, najczęściej dość krótkim dokumentem nastawionym na przedstawienie siebie w kontekście kompetencji i osiągnięć zawodowych przydatnych w nowym miejscu pracy.

Na terenie anglojęzycznych państw Europy oraz w Nowej Zelandii preferuje się CV. W Kanadzie i USA pracodawcy wymagają przedstawienia siebie w resume. Australijscy rekruterzy jednakowo dobrze oceniają CV i resume. Jeśli więc ktoś aplikuje do pracy na terenie UK, Irlandii lub firmy brytyjskiej z siedzibą w Polsce – musi napisać CV po angielsku.

CV po angielsku – żelazne zasady dla kandydatów

Aplikując na posadę wymagającą znajomości języka angielskiego musimy ten język znać – jeśli braki nie wyjdą na etapie rekrutacji, to później na pewno niedostatecznie dobra znajomość języka zemści się. Już podczas pisania CV należy zadbać o poprawność językową. Nie wolno tłumaczyć wiernie CV polskiego na angielski – sztuczny twór z translatora zostanie odrzucony na etapie weryfikacji formalnej. Język CV po angielsku musi być poprawny fleksyjnie, struktury zdań poprawne, a słownictwo żywe, uwzględniające idiomy czy wyjątki gramatyczne.

Jeśli autor nie ma problemów językowych, pozostaje odpowiednia forma CV. I tu właśnie należy odrzucić polskie przyzwyczajenia. W CV po angielsku nie wpisujemy swojej daty urodzenia, stanu cywilnego, płci, rasy, wyznania oraz nie dołączamy fotografii. Pracodawcy brytyjscy nie lubią oskarżeń o praktyki dyskryminacyjne, unikają więc wszelkich powodów do takich oskarżeń.

W anglojęzycznym CV należy pominąć polskie litery w nazwach własnych. Nie wolno na siłę tłumaczyć imion – Michał niech nadal nazywa się Michal, a nie Michael. Nie warto również tłumaczyć nazw firm, w których wcześniej autor CV był zatrudniony. Dla przyszłego pracodawcy ważniejsze jest co i z jakimi wynikami robiliśmy w firmie, a nie jak się ona nazywa po angielsku.

Jak nie popełnić błędu?

Biorąc pod uwagę, że na aplikację w konkretnej firmie szansę ma się zazwyczaj tylko raz, warto stworzyć CV idealne. W napisaniu takiego może pomóc nowoczesne narzędzie – generator CV. Dostępne online za niewygórowaną cenę jest doskonałym sposobem na uniknięcie poważnych błędów. Niechlujnie, niepoprawnie napisane CV jest poważną przeszkodą na drodze rozwoju zawodowego – lepiej zainwestować w nowoczesne sposoby tworzenia dokumentów, aby osiągnąć cele.